Els Consells d’Infants: la connexió entre ajuntament i infants

A PortaCabot entenem els Consells d’Infants i els Consells d’Adolescents com espais de participació on els nens i nenes i joves d’un municipi treballen projectes i formulen propostes de millora i transformació de la seva vila des de la seva mirada. Es tracta d’una primera escola de la democràcia representativa: permet als seus membres desenvolupar valors i habilitats com ara el diàleg, l’esperit crític, el respecte, la responsabilitat, l’empatia, el treball en equip, l’altruisme, etc. Donen visibilitat als infants i als seus drets i deures: sensibilitzen la resta de la ciutadania perquè els adults tinguin en compte les seves opinions i les seves decisions.

Un clar exemple d’èxit en la dinamització d’aquests consells per part de l’empresa  és el cas del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell. Actualment aquest, està format per un total de 80 infants representants dels cursos de 5è i 6è de les diferents escoles que conformen la ciutat. Aquets consellers i conselleres, es presenten de forma voluntària i són escollits per sorteig. Durant aquest procés, es cerca obtenir representativitat de tots els centres educatius de tots els barris de Sabadell.

Es troben cada mes al Complex Alexandre, un espai molt ampli on comparteixen la seva tasca amb altres entitats. El Consell està dividit en tres comissions repartides en tres dies diferents de la setmana. Aquesta edició treballen en l’elaboració de propostes per a la Festa Major de Sabadell i també en la inauguració de la Plaça dels Infants.

En definitiva, els projectes dels Consells d’Infants i els Consells d’Adolescents suposen una nova forma de fer política des dels ajuntaments permetent que els ciutadans més joves d’un municipi puguin dir-hi la seva sobre les coses que també els afecten. Aquesta ampliació en l’exercici dels seus drets permet que als càrrecs construir les seves polítiques tenint en compte el punt de vista dels infants.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés