Plans d’equipaments juvenils

Els plans d’equipaments juvenils estan basats en processos participatius per tal d’involucrar els joves i adolescents del municipi, i definir els seus usos o activitats a desenvolupar a partir de la demanda del col·lectiu.

El resultat es concreta en l’elaboració d’un pla d’usos o bé un pla de dinamització. El seu format final també es determina segons l’encàrrec municipal en forma de pla d’actuacions, reglament d’ús, normes de conducta, o qualsevol altre document que es sol·liciti.

PortaCabot és l’empresa líder en l’elaboració d’aquests projectes, amb més de 50 plans redactats o en procés.

Plans d’equipaments juvenils

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l