Auditories de serveis públics

Les auditories per al control de la gestió dels serveis públics són una eina de confiança per a una gestió eficient i ajustada als contractes i la legalitat, garantint que l’externalització de la gestió dels serveis públics no s’escapa al control de l’Administració, i aportant informació sobre la qualitat del servei públic que presta l’empresa adjudicatària.

PortaCabot ha desenvolupat la seva pròpia metodologia en l’elaboració d’auditories a partir del compliment dels aspectes contemplats en els plecs administratius, tècnics i la proposta de l’adjudicatari.

Emprem les tècniques d’auditoria de comptes aplicades a la gestió pública per garantir els màxims estàndards de qualitat i eficàcia.

Auditories de serveis públics

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l