Mediació i gestió de conflictes en l’oci nocturn

La mediació en zones d’oci nocturn és un servei especialitzat i innovador de mediació que té com a finalitat ajudar a prevenir i gestionar els conflictes de baixa intensitat que es produeixen durant la nit en la via pública i en els locals d’oci nocturn, millorant el civisme i la convivència del municipi.

PortaCabot és empresa pionera en aquest tipus de servei que es concentra en els carrers, places i zones del municipi on es dóna la principal oferta de locals d’oci nocturn o una activitat relacionada.

Per a una correcta dimensió del servei i nombre de mediadors, cal acordar amb l’Ajuntament les problemàtiques que es volen abordar i els carrers o zones on es produeixen.

Els resultats obtinguts en els municipis on s’ha desenvolupat aquest servei redunden en la disminució de quixes veïnals per sorolls i molèsties, així com en una disminució de residus i actes vandàlics al carrer.

Mediació i gestió de conflictes en l’oci nocturn

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l