Altres processos participatius

PortaCabot empra la participació ciutadana en l’elaboració de plans estratègics, per exemple en els àmbits de joventut, habitatge, reforma i planificació urbana, o de qualsevol altre àmbit de les polítiques públiques.

La reforma de l’espai públic també és un altre àmbit procliu per a la participació ciutadana. Des de la reforma d’un carrer o plaça, fins la construcció d’un nou equipament públic, la participació de la ciutadania garanteix que aquesta se senti protagonista i implicada en el procés de disseny i construcció.

Des de PortaCabot escoltem els nostres clients per tal d’adaptar el procés participatiu a les seves necessitats i a la finalitat per a la qual es concep. Incorporem les noves tecnologies a la participació per facilitar l’accés de la ciutadania, i oferir diferents canals de relació.
Altres processos participatius

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l