Per què és important donar veu a les persones joves en l’elaboració plans estratègics en l’àmbit de la joventut?

La joventut és una etapa vital de gran importància en la vida de les persones, una etapa en la qual es prenen moltes de les decisions que condicionaran el futur. És fonamental que les persones joves tinguin veu i poder de decisió en l’elaboració de les polítiques que impacten directament en les seves vides.

Les persones joves són destinatàries de les polítiques públiques de joventut, però no només com a receptores sinó també com a agents activadors d’aquestes polítiques. Això implica que tenen el dret i la responsabilitat de participar activament en el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques que els afecten.

És important evitar dissenyar polítiques de joventut des d’una perspectiva adultocèntrica, és a dir, des de la mirada i les necessitats dels adults, sense tenir en compte les especificitats i les demandes de la joventut. Les persones joves tenen dret a ser escoltades i a que les seves demandes i necessitats siguin considerades.

Per aconseguir que les persones joves tinguin veu i poder de decisió en les polítiques de joventut és fonamental seguir una metodologia participativa i inclusiva. Això implica començar per la co-creació, la participació directa en la decisió i el disseny de les polítiques públiques. Així, les persones joves han de ser partícips en la diagnosi de la situació, el disseny i el consens de les polítiques, i també en la seva implementació i avaluació.

Donar veu i poder de decisió a les persones joves en l’elaboració de les polítiques públiques de joventut és fonamental per aconseguir polítiques més inclusives, efectives i adaptades a les seves necessitats i demandes. Així doncs, és important que les administracions i les entitats vinculades a la joventut treballin per assolir la participació activa i significativa de les persones joves en les polítiques públiques, per tal de garantir un present i un futur millors com a societat.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés