Selecció de mediadors a les piscines municipals de Sabadell

PortaCabot inicia el procés de selecció de mediadors i mediadores a les piscines municipals de Sabadell en previsió de la prestació d’aquest servei durant els mesos d’estiu. Les característiques dels llocs de treball són les següents:

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA

Mediadores/mediadors

NOMBRE DE VACANTS

4 (quatre)

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE FEINA

Treballar a les piscines municipals de Sabadell i coordinar-se amb altres agents: socorristes, personal de manteniment, responsable de la instal·lació, policia… per tal de prevenir i gestionar els conflictes que es puguin donar dins d’aquests equipaments.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les persones seleccionades s’incorporaran a un servei que té com a objectiu el desenvolupament de tasques de prevenció (pedagògiques, informatives, de sensibilització, …) i de reconducció de conflictes.

Això passa per saber quines són les situacions de conflicte habituals susceptibles de poder intervenir abans de que escalin i es materialitzin amb violència.

Concretament:

  • Fer actuacions de prevenció i de mediació de conflictes.
  • Actuar coordinada i conjuntament amb tots els actors implicats en els conflictes de baixa intensitat que es donen a la piscina.
  • Col·laborar amb el personal de l’equipament a gestionar els desencontres, discussions i tensions amb els usuaris i donar-los suport per gestionar els conflictes que es puguin produir.
  • Cooperar amb la policia local a gestionar les situacions conflictives que generades en aquestes instal·lacions puguin esdevenir d’alta intensitat i convertir-se en violentes.

RESPONSABILITATS

Gestió de conflictes socials en un espais esportiu i d’esbarjo, per a la contenció, control i seguiment d’incidents i conflictes relacionats amb la convivència.

FORMACIÓ REQUERIDA

Formació específica en Mediació, Gestió i Resolució de Conflictes socials, públics, comunitaris i de convivència.

Carnet de conduir A o B.

Es valora el coneixement d’altres idiomes a més del català i el castellà.

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

Es valora de forma rellevant l’experiència en gestió i resolució de conflictes, especialment relacionada amb l’area d’especialització.

APTITUDS

Iniciativa,  Autocontrol, Orientació al client, Empatia, Assertivitat, Pensament analític, habilitats negociadores i mediadores, gestió emocional, de situacions de crisi.

S’ofereix

Contracte laboral de durada: 2 mesos

Horari: matí i tarda.

Hores: 40 hores setmanals

REMUNERACIÓ: 1.800 € bruts/mes aprox.

 

Si esteu interessades o interessats adreceu un correu electronic a info@portacabot.com adjuntant el vostre curriculum vitae de com a màxim 2 pàgines.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés