Reforma i sostenibilitat urbana

La Llei de Barris de 2004 va significar una nova aproximació a les polítiques de reforma urbana orientada a evitar la segregació per motius socials, ambientals, de gènere, mobilitat o qualsevol altre aspecte. Es pretenia aconseguir la cohesió dins l’àmbit urbà millorant l’urbanisme, però també la dinamització econòmica i social com a motors de la regeneració urbana.

Actualment l’Agenda Urbana pren el relleu amb una orientació més estratègica, també contemplant el desenvolupament urbà en tota la seva complexitat, tot incorporant els factors socials, econòmics i de sostenibilitat per tal de fer de les ciutats un espai sostenible, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Reforma i sostenibilitat urbana

I en línia amb aquests objectius, els Entorns Residencials de Rehabilitació Programada, finançats amb Fons Next Generation, permeten fer-ne una aplicació pràctica mitjançant l’estalvi energètic de les edificacions residencials i la reforma de l’espai públic.

Des de PortaCabot col·laborem amb l’administració local per tal de desenvolupar els estudis, plans i projectes amb l’objectiu d’aconseguir entorns urbans sostenibles i adaptats a les necessitats dels seus habitants.

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l