Promoció de l’habitatge en el món rural

La Generalitat de Catalunya posa en marxa un programa pilot per a la promoció de l’habitatge en el món rural mitjançant la selecció de 20 municipis que portin a terme diverses accions de rehabilitació d’habitatges en desús. S’hi poden acollir municipis de menys de 500 habitants, o de menys de 3.000 si aquests tenen 10 o més nuclis de població dins el municipi. En aquest segon cas, les actuacions s’han de focalitzar en els nuclis de menys de 500 habitants.

La finalitat del programa és facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals i així evitar la pèrdua de població.

L’import màxim de la subvenció serà de 200.000€ per tal que els ajuntaments els destinin a les obres de rehabilitació dels habitatges. La subvenció serà de fins el 90% en el cas d’habitatges de titularitat municipal, i fins el 60% si són de titularitat privada.

Per a la sol·licitud d’aquesta subvenció, els ajuntaments han de presentar una memòria complerta amb la descripció del municipi, justificació de l’actuació, objectius, metodologia i accions a desenvolupar, resultats esperats i indicadors d’avaluació, i pressupost i finançament.

PortaCabot col·labora amb els ajuntaments per tal de preparar la memòria tècnica que ofereixi les millors garanties de ser seleccionats per a aquest programa pilot. En cas que hi estigueu interessats, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés