Pressupostos Participatius: Ajuntament de Gurb

L’Ajuntament de Gurb posa en marxa la segona edició dels pressupostos participatius al municipi. L’Ajuntament ha donat el tret de sortida a aquest projecte dotant-lo d’una partida de 60.000€ perquè la ciutadania a títol individual, les entitats i els consells municipals puguin presentar propostes de millora i transformació del municipi.

L’Ajuntament, amb aquesta aposta clara de seguir fent partícip de les decisions polítiques al municipi als ciutadans i les ciutadanes de Gurb, ha volgut comptar, per segona vegada, amb PortaCabot.

El dia 31 de març va finalitzar el període d’elaboració i recollida de propostes. En aquesta fase, es convida a la ciutadania a presentar propostes de projectes que es desitgen portar a terme amb el pressupost participatiu. Les propostes han de ser presentades per totes aquelles persones que siguin empadronades al municipi de Gurb, i siguin majors de 16 anys. Les propostes han de complir amb determinats requisits, com per exemple ser factibles i estar dins l’àmbit de competència de l’Ajuntament.

Actualment, fins el dia 31 de maig, es procedirà a la fase de valoració de propostes en la qual s’analitzen tècnicament per determinar la seva viabilitat i el seu cost. En aquesta fase, es pot sol·licitar informació addicional a les persones proposants per poder fer una avaluació més precisa.

Un cop avaluades, es procedirà a la priorització de propostes. La ciutadania pot votar  les propostes que considerin més importants o necessàries, o bé, s’estableixen comitès de selecció que avaluen i seleccionen les propostes més viables. En aquest cas, serà la Comissió de Garanties.

Finalment, s’aprovarà el pressupost participatiu i s’assignaran els recursos necessaris per a la realització dels projectes seleccionats.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés