Pressupostos participatius a La Riba

L’Ajuntament de La Riba ha iniciat la celebració d’un procés de pressupostos participatius per tal de decidir part del pressupost d’inversions de l’any 2019. A aquest efecte, PortaCabot ha estat l’empresa seleccionada per portar a terme les diferents fases del procés participatiu.

Aquest mes d’agost s’ha iniciat la primera fase informativa i de recollida de propostes. A tal efecte s’han repartit tríptics informatius a totes les llars del municipi, s’ha obert una pàgina web informativa, www.laribadecideix.cat, i s’ha celebrat una sessió oberta a la ciutadania per tal d’informar de tot el procés participatiu. En aquesta sessió hi van assistir 40 veïns i veïnes del municipi interessats en el procés, que van poder preguntar els detalls de funcionament del procés, i van poder contrastar la possibilitat d’algunes propostes d’inversió.

Les persones empadronades o amb residència al municipi podran presentar aquestes propostes d’inversió fins el 21 de setembre. Aleshores seran els serveis tècnics municipals qui les avaluaran per analitzar si són de competència municipal i l’estimació pressupostària. Aquelles propostes que passin l’avaluació municipal seran sotmeses a criteri ciutadà per seleccionar aquelles que finalment podran ser votades el 23 i 24 de novembre, durant la festa major d’hivern del municipi.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés