PortaCabot redacta el Pla Local d’Habitatge de Granollers

La Diputació de Barcelona ha encarregat a PortaCabot la redacció del nou Pla Local d’Habitatge de Granollers. Els treballs s’han iniciat el mes de gener amb l’apartat d’anàlisi i diagnosi, que farà una exhaustiva radiografia de l’estat de l’habitatge en el municipi focalitzat en el parc d’habitatges, els col·lectius socials amb dificultats d’accés a l’habitatge, el planejament urbanístic, i els recursos i iniciatives d’àmbit municipal. Aquesta fase finalitzarà el mes de juliol.

Posteriorment l’equip redactor farà una proposta d’estratègia a desenvolupar per als propers anys, i la relació de polítiques locals a desenvolupar per assolir els objectius marcats. Aquesta fase es preveu finalitzar-la a principis de la tardor, per poder presentar el document final del nou Pla Local d’Habitatge abans de finalitzar l’any.

L’equip redactor de PortaCabot està format per un equip multidisciplinar amb la presència d’arquitectes, un economista i un politòleg, que garanteixen una visió transversal de les polítiques d’habitatge.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés