PortaCabot, empresa líder en la redacció de projectes estratègics de territori

En els 14 anys, des de la fundació de PortaCabot, l’empresa s’ha convertit en la consultora líder en la redacció de projectes estratègics territorials a Catalunya.

Inicialment centrada en la redacció de plans de barris, fins l’any 2010 es van elaborar un total de 16 projectes per a diferents municipis de Catalunya, dels quals aproximadament la meitat van obtenir subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la seva execució. També fins l’any 2010 es van redactar i gestionar diferents projectes de regularització i adequació urbana d’urbanitzacions, en el marc de les subvencions que atorgava la Generalitat de Catalunya.

A partir de 2013 PortaCabot va iniciar la redacció de plans i estudis en matèria d’habitatge, amb un total de 18 projectes, on hi destaquen els plans locals d’habitatge i els programes d’actuació municipal d’habitatge.

En un pla local d’habitatge (PLH), document estratègic per a la planificació de les actuacions en matèria d’habitatge del municipi, es programen les actuacions per als següents sis anys d’execució. El programa d’actuació municipal d’habitatge (PAMH) té un component més operatiu i està ideat per a municipis de menor població i menys experiència en polítiques d’habitatge.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés