Plans locals d'habitatge

Els plans locals d’habitatge són instruments de planificació de les polítiques d’habitatge en un municipi. Parteixen de l’anàlisi de la realitat local en l’àmbit social, de l’estat del parc residencial, del planejament i de les polítiques locals, per tal d’elaborar un diagnòstic acurat. A partir d’aquí es desplega una estratègia i un pla d’accions per ser desenvolupats al llarg de sis anys.

Més recentment, els programes d’actuació municipal d’habitatge han sorgit per proporcionar una solució de planificació a municipis de dimensions més reduïdes, o bé que s’inicien en el desenvolupament de polítiques d’habitatge. En aquest cas, s’han concebut amb una durada de tres o quatre anys.

Plans locals d'habitatge

PortaCabot és empresa líder en la redacció de plans d’habitatge. Disposem d’un equip redactor ampli i multidisciplinar que ens permet treballar els diferents vessants (arquitectònic, legal, econòmic, de polítiques públiques i participació ciutadana) que han de ser contemplats.

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l