Pla Local de Joventut de Collbató 2022-2026

Collbató, municipi de la comarca del Baix Llobregat i de la comarca natural del Montserratí, va aprovar a finals d’any el Pla Local de Joventut 2022-2026. Un document estratègic que estableix les polítiques públiques en matèria de joventut que es desenvoluparan al municipi durant els propers quatre anys.

Aquest pla elaborat per l’equip de consultores de PortaCabot, i en coordinació amb l’Ajuntament de Collbató, neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels joves del municipi, afavorint-ne la seva participació activa en la vida social, cultural i associativa. El Pla Local de Joventut de Collbató 2022-2026 s’ha elaborat mitjançant una metodologia participativa i integradora que ha comptat amb una àmplia participació dels i les  joves de Collbató en el seu procés de creació. A través d’un seguit de sessions participatives, es van detectar les necessitats, demandes i prioritats dels joves, que han estat recollides en el pla.

El pla s’estructura en set línies estratègiques que contenen diferents propostes d’actuació, com per exemple la creació de programes de formació i orientació professional per afavorir la inserció laboral de la gent jove, accions per fomentar la pràctica d’activitats físiques i esportives per afavorir la salut i el benestar, la promoció a l’accés dels joves a la cultura i l’oci, i mesures per afavorir l’accés a l’habitatge, impulsant la creació d’habitatges socials i el foment del lloguer assequible. Aquestes van ser algunes de les principals preocupacions i propostes que van manifestar les persones joves al llarg de la fase participativa del pla.

Un cop finalitzi el període de vigència del pla, es preveu una valoració dels resultats obtinguts per tal de consolidar aquelles polítiques que resultin positives per a les persones joves i replantejar aquelles que no hagin estat exitoses. Un document estratègic que neix amb l’esperança i l’objectiu que, amb la col·laboració i el compromís de tots els agents implicats, es podrà contribuir a la millora de la qualitat de vida dels i les joves de Collbató oferint-los un projecte vital a llarg termini al seu municipi.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés