Habitatge

Durant l’última dècada s’ha produït un increment substancial de les polítiques d’habitatge. En part per la necessitat social generada per la crisi de la bombolla immobiliària del 2008, i en part per la creixent segmentació de polítiques adreçades als diferents sectors socials, que requereixen de mesures diferenciades segons les seves característiques.

PortaCabot ha esdevingut empresa líder a Catalunya en l’elaboració de projectes i la prestació de serveis d’habitatge, amb la redacció de plans d’habitatge, programes d’actuació municipal d’habitatge, estudis d’habitatge buit, memòries per a la sol·licitud de subvencions a la Generalitat, o serveis de mediació d’habitatge.

Col·laborem amb les administracions per planificar les polítiques d’habitatge i proveir a la ciutadania dels millors serveis públics en la matèria.

Elaboració de projectes i la prestació de serveis d’habitatge a Catalunya

Tens cap dubte?
T'ajudem a resoldre'l