Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), per a les subvencions de barris

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat la Resolució DSO/477/2022 per a la selecció d’accions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), per ser subvencionats a nivell de barri amb fons Next Generation de la UE, regulat pel Real Decreto 853/2021.

Aquesta Resolució afecta tots els municipis que no formin part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i estableix una subvenció mínima a tots ells en funció del nombre d’habitatges construïts fins l’any 1980. Aquells municipis que vulguin rebre la subvenció preassignada hauran de presentar la sol·licitud per a l’ERRP a l’Agència de l’Habitatge. En cas de no presentar cap ERRP, no podran optar a la posterior convocatòria de subvenció, i els diners preassignats es redistribuiran a altres municipis.

En total es destinaran més de 94 milions d’euros a aquestes subvencions per a actuacions a nivell de barri, amb les quals es podran finançar la rehabilitació d’habitatges i la urbanització, o reurbanització, de l’espai públic.

La sol·licitud d’una ERRP per part dels ajuntaments comporta la presentació d’un fitxer georeferenciat amb la delimitació de l’àmbit urbà residencial, acompanyat d’una memòria descriptiva de les característiques socioeconòmiques dels residents i les característiques del parc residencial. També caldrà acompanyar una memòria de viabilitat de les propostes de rehabilitació. Totes les ERRP aprovades rebran la subvenció de l’Agència de l’Habitatge.

PortaCabot, empresa líder en l’elaboració de projectes de reforma urbana, col·labora amb els ens locals per a la preparació de les memòries de les ERRP.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés