Auditories de Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD)

La tendència a l’externalització de serveis públics per part de l’Administració és cada cop més freqüent, sobretot per a aquells serveis que, com els SAD, comporten una complexa gestió de recursos tècnics i humans. El risc d’aquesta externalització és la pèrdua del control de la qualitat del servei, i del compliment legal per part de l’empresa adjudicatària.

PortaCabot és l’empresa líder en l’elaboració d’auditories a Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD). Des de 2013 elabora aquestes auditories per encàrrec de la Diputació de Barcelona o bé directament pels ajuntaments interessats, fins el punt d’haver elaborat un manual per a l’elaboració d’aquestes auditories per encàrrec de la Diputació de Barcelona. La metodologia de PortaCabot, elaborada pels professionals de l’empresa, empra eines i tècniques de l’auditoria comptable, junt a l’experiència de l’anàlisi de polítiques públiques, per elaborar l’estàndard de control més exigent.

A banda de l’evidència per detectar el compliment dels aspectes a auditar, l’informe d’auditoria aporta informació suficient a l’Administració per conèixer el nivell de compliment de cada aspecte auditat, i quines són les mesures correctores en cas que sigui necessari.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés